Cecei Plébánia Honlapja
Plébános:
Kallós Péter
Kallós Péter
hirek

 

2012. december 24-25.

Karácsony 2012

karacsony

2012. december 8.

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe Cecén.

dec8

2012. szeptember 16.

A mai vasárnapon, szeptember 16.-án tartottuk a cecei templom búcsúját, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepét. Az ünnepi szónok Szaniszló Tibor csengődi plébános volt, aki az elmúlt időben kitisztította és behangolta a cecei templom orgonáját. Szentmise után meg is szólaltatta a szépen szóló hangszert. Köszönet neki ezért, és köszönet minden résztvevőnek!

 

Bucsu1
Bucsu2
Bucsu3 Bucsu4

2012. június 10.

Úrnapi körmenet Sáregresen, Cecén, Vajtán, és Alsószentivánon.

karacsony

2012. április 7.

Húsvéti szertartások és körmenet Cecén.

karacsony

2011. december 24-25.

Karácsony 2011

karacsony

2011. augusztus 21.

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve búcsúja Alsószentivánon

Beszámoló

2010. június 26.

Úrnapi körmenet Sáregresen, Cecén, Vajtán, és Alsószentivánon.

urnapja2011

2011. június 4-5.

Elsőáldozás Alsószentivánon és Cecén.

 

karacsony

2011. május 21.

Bérmálás

A bérmálás a felnőtt nagykorúság szentsége, ezért ennek vétele az egyházközség kiemelkedő ünnepe. Spányi Antal Megyéspüspök a pasztorális körzet 29 fiatalját részesítette a bérmálás szentségében május 21.-én. Imádkozzunk, hogy a megbérmáltak megtalálják a saját apostoli küldetésüket az Egyházban!

bermalas

2011. május 13.

Családok éve - nagyszülők zarándoklata Alsószentivánon

Beszámoló

Képek


2011. április 23.

Húsvét 2011

A kereszténység legnagyobb ünnepe a Húsvét. Nagyhét Virágvasárnappal kezdődik, amikor megemlékezünk Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulásáról. A nagycsütörtöki szentmise, és a nagypénteki szertartások után lelkileg felkészülve tudja a keresztény ember Húsvét misztériumát átélni. A Húsvét vigília szentmisét este 6 órakor kezdtük Cecén, ezen a többi falu hívei is részt vesznek, hiszen idő hiányában nem lehet mindenhol megtartani. Az egész évben ez a legszebb, legünnepélyesebb szentmise, gazdag liturgiával, szertartásokkal. Ahogy a feltámadásról szól, az egész liturgia éreztetni akarja a keresztény emberrel a saját lelki feltámadását, újjászületését a keresztségből. 3 fontos jel, ami ezen az éjszakán a figyelem középpontjába kerül: tűz, húsvéti gyertya, víz. A szentmise után pedig feltámadási körmenetet tartottunk a templomkertben; ez mutatja, hogy a világ előtt, a templomon kívül is megvalljuk a feltámadt Krisztusba vetett hitünket. 

karacsony

2011. április 16.

Családok keresztútja

A családok évében vagyunk. Sajnos, amikor manapság sok a szétesett család, és a nehezen élhető házasság, fontos beszélni az összetartásról. Hiszen a családban tud a gyerek testileg-lelkileg egészségesen fejlődni. Itt, Alsószentivánon Dombiné Lepsényi Anna nagyszerű kezdeményezése volt, hogy a gyerekek játsszák el a keresztutat. Ők pedig lelkesen vállalták. Így előadva a szereplők, de a nézők is jobban átérzik, és a magukénak érzik, és jobban el tudnak mélyülni a Megváltás ezen titkában. 

karacsony

2010. december 24-25.

Karácsony 2010

karacsony

Karácsonyi miserend 2010

Nap / Hely

Időpont

December 24. péntek

!!!!!!! Változás!!!!!!!

Alsószentiván

16.00

Vajta

18.00

Sáregres

20.00

Cece

22.00

December 25. szombat

 

Vajta

8.30.

Cece

10.00

Sáregres

12.00

Alsószentiván

16.00

December 26. vasárnap

 

Vajta

8.30.

Cece

10.00

Sáregres

12.00

Alsószentiván

16.00

2010. szeptember 19.

A cecei templom búcsúnapját idén szeptember 19.-én, vasárnap tartottuk. Az ünnepi szónok Kecskemétről egy piarista atya, Galaczi Tibor volt. Utána - mivel sajnos esett az eső - nem az udvaron, hanem a templom hátuljában vendégeltük meg a jelenlévőket. Minden résztvevőnek köszönjük a részvételt, Istennek legyen hála!

 

templombucsu

2010. június 6.

Úrnapi körmenet Sáregresen, Cecén, Vajtán, és Alsószentivánon.

plakat

2010. május 30.

Elsőáldozás Cecén.

plakat

2010. május 13.

Minden kedves zarándokot szeretettel hívunk és várunk 2010-ben is ALSÓSZENTIVÁNBA
májustól októberig minden hónap 13.-áján!

plakat

2010. április 03.

Húsvéti szertartások Cecén.

karacsony

Nagyböjti lelkigyakorlatunk ideje:


Március 25.-e csütörtök 16.00 Sáregres
  18.00 Cece
Március 26.-a péntek 16.00 Vajta
  18.00 Cece
Március 27.- e szombat 16.00 Alsószentiván

 

A lelkigyakorlatot vezeti: Szabó István atya, sárosdi plébános. A lelkigyakorlat alkalmával ő is gyóntat és prédikál. Nagyszerű alkalom a szentgyónás elvégzésére, és a lelki készületre. Különösen azoknak, akik már nagyon régóta nem gyóntak. Mindenkit szeretettel várunk!


2009. december 24-25.

Karácsony 2009

karacsony

2009. Június 14.

Úrnapja A mai napon különleges módon tartottuk meg az Úrnapi körmenetet: 3 falu tartozik Cecéhez, az összesen 4, mindegyik faluban volt egy oltár. Busszal és autókkal mentünk át énekelve és imádkozva egyiktől a másikig. A sorrend a következő volt: Sáregresen kezdtünk, aztán Cece, Vajta, végül Alsószentivánon fejeztük be. Szépen sikerült, habár délután tartottuk, voltak résztvevők. Istennek legyen hála érte.

karacsony

2009. május 31.

Pünkösdvasárnap A mai napon 6 felkészült hittanos kezdte meg a szentáldozásait a szentmise keretében. Hárman Vajtáról, a Puskás testvérek: Ilona, Judit és Bernadett, hárman pedig Cecéről: Salamon Nikolett, Tábori Patrícia, és Rozgonyi Kornél. Imádkozzunnk értük, hogy állhatatosak tudjanak maradni!

karacsony

2009. április 18.

A Cecei Egyházközség „Harmónia” nevű kamarakórusa immár 5 éves, ebből az alkalomból ünnepi hangversenyt adtak a templomban. Más kórusok is eljöttek vendégségbe. Szépen sikerült, élmény volt őket hallgatni.

Video

karacsony

2009. április 11.

Húsvéti szertartások Cecén.

karacsony

2008. december 24-25.

Karácsony Cecén, Vajtán, Alsószentivánon, és Sáregresen.

karacsony

2008. december 08.

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe Cecén.

dec8

2008. október 13.

Ebben az évben az utolsó fatimai engesztelő imanap és szentmise Alsószentivánon, melyet Püstök atya celebrált.

alsoszentivan10

2008. szeptember 21.

Szép ünnep volt számunkra szeptember 21.-e, amikor a 2 előző plébános - Ott József és Tornyai Gábor - eljöttek Cecére és Sáregresre, és együtt koncelebrálhattuk a szentmisét. Köszönjük nekik, és a jó Isten segítse őket a további
szolgálatukban is.

szeptember 21

SZENT ANTAL TISZTELETE GYERMEKÁLDÁS.

Június 13 szent Antal ünnepe is, ezért mind a 4 faluban gyermekáldást tartok.
Ez a szép régi hagyomány a ferences templomokból ered szent Antal tiszteletére. Szent Antal már nagyon korán 15 éves korában elhatározta, hogy az Úrnak szenteli életét. A ferences atyákat látva határozott úgy, hogy Ő is ferences szerzetes lesz. Tanulmányai elvégzése után pappá szentelték, és vándorprédikátor lett. Beszédeinek óriási hatása volt. Apostoli működése folyamán sok fárasztó utat tett meg. Tikkasztó hőségben, téli hidegben. Hirdette az Isten igéjét, gyóntatott, fölkereste a bűnösöket, bajba jutottakat, iparkodott elvezetni az igazságra a tévelygőket, mindenkinek segített. Fáradozását sokszor lelki örömökkel, megtérésekkel, csodatételekkel jutalmazta az Úr, bár megtapasztalta a hitetlenséget is.
Sok érdekes történet maradt meg, én most hármat szeretnék elmondani.
Egyszer halászoknak prédikált, de igen gúnyolódó, durva lelkületű emberek voltak, és kinevették a szentet. Erre Ő a tengerhez fordult, és így szólt. Ha az emberek nem hallgatnak rám, akkor a halaknak prédikálok, és csodák csodája ezer-meg ezer hal úszott a parthoz, kidugták fejüket a vízből, és tátott szájjal hallgatták Szent Antalt. E csodálatos esemény hatására a durva lelkű emberek mind megtértek.
A másik esetben egy gazda ember, aki nem hitt Jézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben, ezt mondta: Majd akkor elhiszem, ha az öszvérem leborul az Oltáriszentség előtt. Nem sokkal ezután a gazda öszvérén ment a földjére, és találkozott Szent Antallal, aki beteghez vitte éppen az Oltáriszentséget. Az öszvér levetette hátáról a gazdát, és térdre borult a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. Elképzelhetjük a gazda meglepetését, és csodálkozását.
Szent Antal kedvenc ünnepe a karácsony volt, nagyon-nagyon szerette a Gyermek Jézust, aki többször is megjelent neki.
Egy alkalommal vándorútja során egy grófnál szállt meg, aki annyira tisztelte, hogy mindent feljegyezett a szentről. Titkon bekukucskált Szent Antal szobájába, melyet szokatlan nagy fényesség árasztott el. Azt látta, hogy egy csodálatosan szép fénylő gyermeket tart a kezében, a Kis Jézust.
Így is ábrázolják Szent Antalt a Gyermek Jézussal a kezében, képen, vagy szobron. Ennek emlékére van Szent Antal ünnepén a gyermekáldás.
Kérem a kedves szülőket, nagyszülőket, hozzák, és küldjék a gyermekeket a gyermekáldásra. Az Úr adjon Szent Antal közbenjárásra sok-sok kegyelmet, minden égi és földi jót a gyermekeknek, és az ifjúságnak.
Alsószentivánon holnap 14-én szombaton az esti 6 órás szentmise után. A többi falvakban vasárnap 15-én, Vajtán a ½ 9-es szentmise után, Cecén a 10 órai szentmise után, Sáregresen a 12 órás szentmise után.

Nagy-nagy szeretettel várok minden kis és nagyobb gyermeket, a kedves szülőket és nagyszülőket.

 

2008. május 11.

Mária kiállítás Alsószentivánon!
megnyitó: 2008. május 13.
További információ, képek »

Kedves Látogatóink! Nagyon szépen kérjük szíves segítségüket, mert a kántor-hitoktatónk, Barina Júlia számára szeretnénk lakóhelyet venni. Nagyon fontos, felbecsülhetetlen értékű az ő szolgálata, de pénzünk nincs, így a hívek segítségét kérjük, és a határidő sajnos sürget. Minden adomány fontos, mindent köszönünk! Tisztelettel kérem, hogy nagylelkű anyagi támogatásaikat utalják az alapítvány számlájára! A jó Isten fizesse meg sokszorosan, a 4 falunak nagyon sok múlik ezen!
Az alapítvány számlaszáma: 11736051-20004240

A Cecei Ministránsok Oldala: www.ceceiministrans.mlap.hu

Tisztelt Olvasó! Kérem, adója első 1%-át ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak, a második 1%-át pedig a Cecei Római Katolikus Templom Alapítványa 1993. számára.
Adószáma: 18481037-107
Önnek ez nem kiadás, nekünk azonban sokat jelent.
Isten fizesse meg!

2008. március 21.

A NAGYHÉT LITURGIÁI:

HELYSÉG NAGYSZOMBAT HÚSVÉTVASÁRNAP HÚSVÉTHÉTFŐ
ALSÓSZENTIVÁN 15.00 Imaóra a szent sírnál 16.00 szentmise  
CECE 17.00 Feltámadási szentmise és körmenet 10.00 szentmise 10.00 szentmise
SÁREGRES   12.00 szentmise 12.00 szentmise
VAJTA 13.00 Imaóra a szent sírnál 08.30 szentmise 08.30 szentmise

Szent sír

Szent sír a cecei templomban

2007. december 15.

Közeleg a Karácsony!
A cecei templomban már látható az új
Betlehem, nagy szeretettel készítettük,
mindenkinek, de különösen a gyerekek örömére.
Reméljük, elnyeri a tetszéseteket!

Betlehem

2007. december 8. MÁRIA KÖSZÖNTŐ NAP CECÉN

A Mária-nap programja a következő:

  • A TEMPLOMBAN ½ 11 ÓRAKOR RÓZSAFÜZÉR 11 ÓRAKOR SZENTSÉGIMÁDÁS
  • 12 ÓRAKOR ÜNNEPI SZENTMISE SZENTMISE UTÁN KÖRMENETBEN MEGYÜNK A TEMPLOMKERTBEN LÉVŐ SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS SZOBORHOZ, OTT KÖSZÖNTŐ SZERTARTÁS.

Aki tud, hozzon 1 szál virágot a Szűzanyának. Végül szerény agapé (meleg tea, sütemény) a templom kis termében. Nagy szeretettel várom a kedves testvéreket, zarándokokat, betegeket!

„MÁRIÁT DÍCSÉRNI HÍVEK JÖJJETEK” KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT A SZEPLŐTELEN SZŰZANYÁT CECÉN!

2007. november 17.
Elkészült a plébánia új honlapja!
Itt a hírek oldalán folyamatosan frissülnek majd az aktuális információk, események.
Az "írásaink" részlegen minden hónapban olvasható és letölthető lesz a "Szent Kereszt" újság, és korábbi számai!

történelem
informacio
irasaink
templom

 

Utolsó frissítés: